Mols.gov.et

የመልካም ልብና ሥራ ጥምረት ……

December 8, 2023
የመልካም ልብና ሥራ ጥምረት … የብዙ ተሰጥኦዎችና ሙያዎች ባለቤትና ሥራ ፈጣሪ ከሆነችው ውድ እህቴ የትናየት ታምራት እና ባልደረቦቿ ጋር በጋራ መስራት ስለምንችልባቸው ጉዳዮች ላይ ተስፋ ሰጭ ምክክር አድርገናል:: በውይይታችን በክህሎት ልማትም ሆነ በሥራ እድል ፈጠራ ዙሪያ በርካታ በትብብር ልንሰራባቸው የምንችል ጉዳዮች እንዳሉ ተረድተናል:: በሀገር ፍቅር ስሜት ለውጥ ለማምጣት ለምታደርጉት ጥረት እና ቁርጠኝነት ልባዊ አድናቆቴ እና በተለይም በእናቶችና ህጻናት ዙሪያ እያበረከታችሁ ላለው ማህበራዊ አገልግሎት ጥልቅ ምስጋናዬ ይድረሳችሁ:: የሥራ ባለቤት እርስዎ ነዎት!
Scroll to Top